Etiket : Bu kapsamda ‘Türk Devri’ sloganı adı altında teşkilatın